مسعود آقاجانی

متخصص کودکان

مسعود آقاجانی

مسعود آقاجانی

متخصص کودکان

مسعود آقاجانی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک اطفال

اطلاعات تماس

بیمارستان فریده بهبهانی:

آدرس: خوزستان - بهبهان: میدان فرمانداری-خیابان عبدالهی-بیمارستان فریده بهبهانی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...