مصطفی ابوعلی

متخصص چشم پزشکی

مصطفی ابوعلی

مصطفی ابوعلی

متخصص چشم پزشکی

مصطفی ابوعلی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک چشم

اطلاعات تماس

بیمارستان شهید دکتر شهیدزاده:

آدرس: خوزستان - بهبهان: خوزستان - بهبهان - خیابان شهیدزیبایی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...