مسعود آقاجانی

متخصص کودکان

مسعود آقاجانی

مسعود آقاجانی

متخصص کودکان

مسعود آقاجانی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک اطفال

اطلاعات تماس

بیمارستان شهید دکتر شهیدزاده:

آدرس: خوزستان - بهبهان: خوزستان - بهبهان - خیابان شهیدزیبایی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...