پزشک آزمایشگاه

آزمایشگاه

پزشک آزمایشگاه

پزشک آزمایشگاه

آزمایشگاه

پزشک آزمایشگاه

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • آزمایشگاه

اطلاعات تماس

مرکز خدمات جامع سلامت شهید بقائی:

شماره تماس: 021-25015244

آدرس: خوزستان - بهبهان: اداره بنیاد شهید سابق (استقرار موقت)

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...