کلینیک آزمایشگاه

دکترای علوم آزمایشگاهی

کلینیک آزمایشگاه

کلینیک آزمایشگاه

دکترای علوم آزمایشگاهی

کلینیک آزمایشگاه

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک آزمایشگاه

اطلاعات تماس

بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری:

آدرس: خوزستان - آغاجاری: بلوار پرستار- بیمارستان شهید أشرفی اصفهانی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...