دکتر فاطمه زینلی

متخصص کودکان

دکتر فاطمه زینلی

دکتر فاطمه زینلی

متخصص کودکان

دکتر فاطمه زینلی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک نوزادان و کودکان

اطلاعات تماس

بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری:

آدرس: خوزستان - آغاجاری: بلوار پرستار- بیمارستان شهید أشرفی اصفهانی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...